top of page

PROGRAMMA
MANAGER

Op 10 oktober 2022 vond het Congres 'Naleving doet er toe' plaats in het Spant in Bussum! 

 

Het was een dag vol inspiratie en inzichten, waarin toezichthouders, handhavers, beleidsmedewerkers en bestuurders van gemeenten en ketenpartners met elkaar spraken over actuele thema’s zoals menselijke maat, toezien op kwaliteit en rechtmatigheid en balans tussen ethiek, wet en handhaving.

 

Want dat het een hele puzzel is om meer grip te krijgen op toezicht, handhaving en naleving in het sociaal domein staat buiten kijf. Tijdens de plenaire talkshow gingen we hierover in gesprek met Peter van Leeuwen (Ambtelijk Secretaris Landelijke Cliëntenraad), Carsten Herstel (Directeur-Generaal Sociale Zekerheid en Integratie), René van Ginderen (Wethouder gemeente Roosendaal) en Ingrid Hoogstrate (directeur Inclusieve Samenleving VNG). Vanuit deze verschillende perspectieven deelde zij hun ervaringen, visie en ideeën.

Na de talkshow spraken bijna 450 deelnemers verder in verschillende workshops over thema's zoals ethiek binnen de gemeentelijke dienstverlening, naleving door de inzet van gedragsinterventies en toepassing van de wet Bibob.

 

In opdracht van VNG Naleving was ik verantwoordelijk voor het programma. En was ik de schakel naar VNG Connect die de operationele organisatie voor haar rekening nam. Het programma bestond uit een plenaire talkshow, 4 rondes van 10 workshops in allerlei verschillende werkvormen en een inspirerende afsluiting.

bottom of page